ירושה עכשיו הינו מאגר בקשות שנתקבלו אצל הרשם לענייני ירושה ומאפשר חיפוש קל ונוח בין עשרות אלפי בקשות החל משנת 1998.

על פי חוק הירושה התשכ"ה-1965 והתקנות, על הרשם לענייני ירושה להודיע ברבים אודות בקשות שהוגשו לרשם.
כמו כן, מאגר הבקשות מפורסם כחלק ממדיניות "ממשל פתוח", המבוססת על קידום השקיפות והצגת מידע ממשלתי לשימוש הציבור.