כללי

סוג בקשה:
לצו קיום צוואה
תאריך הגשה:
10/03/2004
מחוז:
ירושלים
שם מנוח:
אביטל יהודית
ת"ז מנוח:
7019896

  רשם הירושה

תאריך פרסום:
17/03/2004
עיתון מפרסם:
ידיעות
סטטוס בקשה:
הבקשה הועברה לבחינת ב"כ היועמש
תאריך סגירה:
25/04/2004
סיבת סגירה:
ניתן צו

  מבקשים

מבקש מייצג כתובת מייצג טלפון מייצג
איתן אביטל

  תגובות בא-כח היועץ המשפטי

סוג תגובה תאריך תגובה
אין עניין 14/03/2004

  החלטות

החלטה תאריך החלטה
מתן צו 14/04/2004

עדכון אחרון: 12/05/2018