כללי

סוג בקשה:
לצו ירושה
תאריך הגשה:
20/11/2011
מחוז:
תל אביב
שם מנוח:
קנר עמנואל
ת"ז מנוח:
41163460

  רשם הירושה

תאריך פרסום:
23/11/2011
עיתון מפרסם:
ידיעות
סטטוס בקשה:
הטיפול בבקשה הסתיים
תאריך סגירה:
18/12/2011
סיבת סגירה:
ניתן צו

  מבקשים

מבקש מייצג כתובת מייצג טלפון מייצג
גיורא קנר עו"ד גדעון ויסמן ויצמן 2 תל אביב 63324

  תגובות בא-כח היועץ המשפטי

סוג תגובה תאריך תגובה
אין עניין 04/12/2011

  החלטות

החלטה תאריך החלטה
מתן צו 15/12/2011

עדכון אחרון: 19/05/2018